AWF

Bardzo istotne dla osoby uczącej się tańca jest odpowiednie przygotowanie zawodowe nauczyciela prowadzącego zajęcia. Pierwszym kryterium oceniającym przygotowanie instruktora jest dokument uprawniający do prowadzenia zajęć tanecznych. Jednakże ja jako instruktor mogę zapewnić Państwu dodatkowe, a być może najważniejsze kwalifikacje. Dyplom Akademii Wychowania Fizycznego gwarantuje odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu kultury fizycznej. Pełnowymiarowe ukończenie programu z psychologii sportu, metodyki prowadzenia zajęć, anatomii i fizjologii wysiłku zapewnia gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego i prawidłowego sposobu przeprowadzenia zajęć ruchowych.

Należy zawsze sprawdzać kwalifikacje zawodowe swojego instruktora.

Legitymacja instruktora